Mijn favorieten

Zoeken in 37 woningen | 1 - 0 getoond

Persoonsgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring
Persoonsgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring

Recent aanbod

 • De Kempenaerstraat 28 B in Oegstgeest 2341 GM

  de Kempenaerstraat 28 B

  2341 GM Oegstgeest
  € 1.195,- p.m. Beschikbaar
  Nieuw
 • Haarlemmerstraat 253 in Leiden 2312 DS

  Haarlemmerstraat 253

  2312 DS Leiden
  € 810,- p.m. Beschikbaar
  Nieuw
 • Lage Rijndijk 20 in Leiden 2315 JV

  Lage Rijndijk 20

  2315 JV Leiden
  € 850,- p.m. Beschikbaar
  Nieuw
 • Stationsstraat 16 C in Pijnacker 2641 GL

  Stationsstraat 16 C

  2641 GL Pijnacker
  € 500,- p.m. Beschikbaar
  Nieuw
 • Herensingel 50 in Leiden 2315 LZ

  Herensingel 50

  2315 LZ Leiden
  € 489.500,- k.k. Beschikbaar
  Nieuw
 • Breestraat 81 F in Leiden 2311 CK

  Breestraat 81 F

  2311 CK Leiden
  € 1.965,- p.m. Beschikbaar
  Te huur
 • Reinkenstraat 40 in 'S-Gravenhage 2517 CW

  Reinkenstraat 40

  2517 CW 's-Gravenhage
  € 1.450,- p.m. Beschikbaar
  Te huur
 • Oude Vest 95 B in Leiden 2312 XT

  Oude Vest 95 b

  2312 XT Leiden
  € 995,- p.m. Beschikbaar
  Te huur
 • Koddesteeg 2 A in Leiden 2312 WH

  Koddesteeg 2 A

  2312 WH Leiden
  € 1.075,- p.m. Beschikbaar
  Te huur
 • Mauritskade 57 C in 'S-Gravenhage 2514 HG

  Mauritskade 57 C

  2514 HG 's-Gravenhage
  € 600.000,- v.o.n. Beschikbaar
  Te koop
Verberg kaart

EasyMakelaars is

ZOEKT

We stoppen pas met zoeken tot dat we dé perfect woning hebben gevonden.
Niet alleen bij de verhuurders die wij kennen, maar ook bij andere makelaars; net zo lang tot we hem gevonden hebben.

 

VINDT

Door dagelijks te acquiren, zoeken en bellen met verhuurders vinden wij de beste woningen
voor alle woningzoekende binnen de Randstad.

 

dé verkoop & verhuur makelaar

BEGELEIDT

Wij begeleiden jou, als huurder, bij iedere stap. Van zoekopdracht en bemiddeling tot het wonen in je nieuwe woning en zelfs wanneer je er weer uit gaat.

 

KWALITEIT

EasyMakelaars staat voor kwaliteit. Daarom dragen wij er zorg voor dat alles zowel voor als achter de schermen goed en duidelijk geregeld is.


in DEN HAAG, ALPHEN AAN DEN RIJN, Leiden& omstreken

CONTROLEERT

EasyMakelaars controleert niet alleen de woning voor onze huurders, maar ook de verhuurder.
Hierdoor kunnen wij niet alleen de kwaliteit van woning maar ook de verhuurder garanderen.

 

BEREIKBAAR

Tijdens de bemiddeling heeft de huurder één aanspreekpunt. Bij de makelaar kan je altijd terecht met vragen. Ook buiten kantooruren.

 

Medewerkers

medewerkers van deze bedrijven hebben via easymakelaars woonruimte gevonden

Protocol Coronavirus Easymakelaars

ENGLISH TEKST BELOW

Protocol EasyMakelaars mbt Coronavirus
Heden is de wereld in de ban voor de Coronavirus (COVID-19), als bedrijf zijn wij genoodzaakt om ons ten eerste aan de voorschriften van de RIVM (https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19.) en de GGD te houden. Allereerst willen we rust overbrengen, maar voorzichtig zijn en daarom, om de gezondheidstoestand van onze werknemers, familieleden, klanten en medewerkers niet in gevaar te brengen zal  vanaf maandag 16 maart ons bedrijf operationeel zijn via; E-mail, WhastApp en telefoon. Het gehele team van EasyMakelaars blijft tot nader order tot uw beschikking met alle informatie die u nodig heeft.

EasyMakelaars de volgende maatregelen:
 • Kantoorbezoek door andere partijen dan personeel wordt niet toegelaten. Alle communicatie vind telefonisch of per mail plaats.
 • Contracten worden bij voorkeur digitaal ondertekend.
 • Overdrachten van woningen zullen niet meer fysiek met betrokken partijen worden gevoerd. Makelaar zal het overdracht rapport bij voorbaat al hebben opgesteld en digitaal ter ondertekening aanbieden.

Bezichtigingen:
 • Er vinden vanaf heden geen groepsbezichtigingen of open huizen meer plaats. Bezichtigingen vinden individueel plaats.
 • De makelaar begroet u op afstand en zal u geen hand geven. Tevens wordt er afstand bewaard door de makelaar, dit wordt ook van u verwacht.
 • Indien gewenst kan men de bezichtiging door videobellen laten plaatsvinden.
 • Indien er reeds groepsbezichtigingen zijn gepland dan worden deze individueel rondgeleid. Dit betekent dat u buiten moet blijven wachten en per client wordt rondgeleid. Het kan ook zijn dat de bezichtigingen anders plaats vinden, u wordt hiervoor persoonlijk benaderd.

Risico:
 • Potentiele huurder en of verhuurders die recentelijk in risico gebieden zijn geweest en of in contact zijn geweest met mogelijk besmette personen worden gemeden. In verband met uw en onze veiligheid zullen we u de volgende vragen stellen:
  • Bent u in de afgelopen twee weken in een land/regio geweest met wijdverspreide verspreiding van het Corona virus of heeft u de afgelopen twee weken contact gehad met een patiënt met het Corona virus?
  • Of heeft u zelf koorts met luchtwegklachten (hoesten of kortademigheid)?

Als het antwoord op één van deze vragen ‘ja’ is, maken we graag een nieuwe afspraak. Of bekijken we alternatieve manier van contact.

Het kan zijn dat het personeel van EasyMakelaars niet fysiek op kantoor werkzaam is en vanuit huis werkt. Hierdoor kan het zijn dat niet alle informatie voor het personeel voor handen is. Bovenstaande acties zijn preventief en tijdelijk. Naarmate de situatie verandert, zullen wij u allen op de hoogte houden via onze communicatie kanalen. Hierbij willen we al onze medewerkers en klanten vragen om begripvol te zijn, aangezien deze situatie overal voelbaar is en ons allemaal raakt.

Hopende op uw begrip.

Directie EasyMakelaars

ENGLISH Protocol EasyMakelaars

Today the world is under the spell of the Coronavirus (COVID-19), as a company we are forced to first of all comply with the regulations of the RIVM (https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19.) And keep the GGD. First of all, we want to convey peace, but be careful and therefore, in order not to endanger the health of our employees, family members, customers and employees, our company will be operational from Monday March 16 through; Email, WhastApp and telephone. The entire EasyMakelaars team remains at your disposal until further notice with all the information you need.

EasyMakelaarstake the following measures:
o Office visits by parties other than staff are not allowed. All communication takes place by telephone or email.
o Contracts are preferably digitally signed.
o Transfers of homes will no longer be physically conducted with the parties involved. The broker will have already prepared the transfer report in advance and will offer it digitally for signature.

Viewings:
o From now on, no group visits or open houses will take place. Viewings take place individually.
o The broker greets you remotely and will not shake hands. Also distance is kept by the broker, this is also expected of you.
o If desired, the viewing can be made by video calling.
o If group viewings are already planned, they will be guided individually. This means that you have to wait outside and be guided per client. It is also possible that the viewings take place differently, you will be approached personally.

Risk:
o Potential tenant and or landlords who have recently been in risk areas and who have been in contact with potentially infected persons are avoided. In connection with your and our safety, we will ask you the following questions:
o Have you been in a country / region with a widespread spread of the Corona virus in the past two weeks, or have you had contact with a patient with the Corona virus in the past two weeks?
o Or do you have a fever with respiratory complaints (coughing or shortness of breath)?

If the answer to one of these questions is "yes", we would like to make a new appointment. Or we look at alternative way of contact.

It is possible that the staff of EasyMakelaars are not physically working in the office and working from home. As a result, it is possible that not all information is available to staff. The above actions are preventive and temporary. As the situation changes, we will keep you all informed through our communication channels. We would like to ask all our employees and customers to be understanding, as this situation can be felt everywhere and affects us all.

Hoping for your understanding.

EasyMakelaars management